Ünver Elaslan

1977 yılında, sonradan Eskişehir Anadolu Lİsesi olan ve İngilizce eğitim veren Maarif Kolejini 1983 yılında bitirip, aynı yıl Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü kazanarak, buradaki eğitimini 1989 yılında tamamladı. Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü sınavını kazanarak 1989 yılının Eylül ayında göreve başladı. 1990’lı yıllarda temeli atılan bilgisayar destekli denetim ve mali idare yapılanması nedeni ile gerek meslek içi (Bilgisayar Destekli Denetim Projesi – BİDDEP, Gelirler Kontrolörleri Bilgisayar Projesi), gerekse Maliye Bakanlığı ndaki birçok projede görev aldı. (Vergi İstihbarat Merkezinin yeniden yapılanması, Vergi Dairelerinin Otomasyonu Projesi gibi).

1996 yılında “Avrupa Topluluğu Ekonomik ve Mali Politikalar” seminerlerine katılarak “Uzmanlık” sertifikası aldı. 14 Ağustos 1997 tarihine kadar Ankara da sürdürdüğü Gelirler Kontrolörlüğü görevinden vekaleten “İstanbul Defterdarlığı, Ulaştırma Vergi Dairesi Başkanı” olarak görevlendirildi. Yaklaşık 2,5 yıl süren bu görevinden sonra 20 Aralık 1999 tarihinde vekaleten “İstanbul Defterdar Yardımcılığı” görevine getirildi. Bu görevi sırasında TÜSSİDE tarafından verilen ve Maliye Bakanlığınca organize edilen “Toplam Kalite Yönetimi” seminerlerine katıldı. Şubat 2003 tarihinde kendi isteği ile Gelirler Başkontrolörü olarak görevine geri döndü. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve diğer mali mevzuat konularında bir çok seminerde konuşmacı olarak yer aldı. 2004 yılından itibaren Gelirler Başkontrolörlüğü mesleğinden istifa ederek, Yeminli Mali Müşavir olarak İstanbul da çalışmaktadır.