Doğan Erdem

Doğan ERDEM – Kurucu Ortak / Yönetim Kurulu Başkanı

Yeminli Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi

Mülkiye 1988 İşletme mezunudur. Yedi yıl Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü görevinde bulundu. Gelirler Kontrolörü iken Vergi Sorunları Dergisi’nin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Büyük grupların vergi incelemesi ve denetiminde görev aldı. Maliye Bakanlığı’nın teftiş programlarında sorumluluk üstlendi. Türkiye’nin en büyük dış ticaret firmasında iki yıl müddetle mali kontrolörlük görevinde bulundu.  Uluslararası işletme dalında yüksek lisans sahibi olan Doğan ERDEM Marmara Üniversitesi’nde vergi hukuku doktorasını devam ettirmektedir. Vergi hukuku, işletme ve muhasebe alanında bilimsel makaleleri yayınlanmış, seminerler ve dersler vermiştir. Edebiyat alanında da çalışmalar yapan Doğan ERDEM’in iki romanı yayınlanmış çok sayıda edebi esere yayın yönetmenliği yapmıştır.

İstanbul Denetim Grubu şirketlerinin kurucu ortağı olan Doğan ERDEM yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetçilik belgesi sahibidir.