Sirküler

OCAK 2022 VERGİ TAKVİMİ

SAYI: 2022 /002 TARİH: 03.01.2022 KONU: VUK UYARINCA YAPILAN REESKONT İŞLEMLERİNDE KULLANILAN ORAN %15,75 OLARAK BELİRLENDİ

SAYI: 2022 / 003 TARİH: 03.01.2022 KONU: VARLIK BARIŞI SÜRELERİNİN UZATILMASI

SAYI: 2022 / 004 TARİH: 12.01.2022 KONU: 2022 YILI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİK TUTARLARI

SAYI: 2022 / 005 TARİH: 12.01.2022 KONU: NAKİT SERMAYE ARTIRIMI ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZ İNDİRİMİNDE DİKKATE ALINACAK ORAN

SAYI: 2022 / 006 TARİH: 18.01.2022 KONU: SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDE KAZANÇ İSTİSNASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

SAYI: 2022 / 007 TARİH: 18.01.2022 KONU: BAZI BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV MATRAH ARALIKLARI VE ÖTV ORANLARI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

SAYI: 2022 / 008 TARİH: 26.01.2022 KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANDI.

SAYI: 2022 / 009 TARİH: 09.02.2022 KONU: KIDEM TAZMİNATI TAVANI YENİDEN BELİRLENDİ.

SAYI: 2022 / 010 TARİH: 09.02.2022 KONU: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 535)YAYIMLANDI.

SAYI: 2022 / 011 TARİH: 09.02.2022 KONU: İHRACATÇI VE İMALATÇILARA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ, YATIRIM FONU KATILMA BELGESİ KAR PAYLARINAİSTİSNA VE VERGİ İADE DAVALARINDA TEMİNAT UYGULAMASINI İÇEREN 7351 SAYILI KANUN YAYIMLANDI.

SAYI: 2022 / 012 TARİH: 09.02.2022 KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 40)YAYIMLANDI

SAYI: 2022 / 013 TARİH: 09.02.2022 KONU: 2022 ŞUBAT AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

SAYI: 2022/014 TARİH: 17.02.2022 KONU: TÜRK LİRASI MEVDUATA DÖNÜŞÜMDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İSTİSNA UYGULAMASINA İLİŞKİN 19 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

SAYI: 2022/015 TARİH: 17.02.2022 KONU: 17 ŞUBAT 2022 GÜNÜ SONUNA KADAR VERİLMESI GEREKEN 2021 IV. GEÇICI VERGI DÖNEMİNE (EKİMKASIM-ARALIK) AİT GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERILME VE ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASI.

SAYI: 2022 / 016 TARİH: 02.03.2022 KONU: 2022 MART AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

SAYI: 2022 / 017 TARİH: 09.03.2022 KONU: DÖVİZ VE ALTIN HESAPLARININ TL’YE DÖNÜŞÜMÜNDE TÜZEL KİŞİLERE DE 3 AY VADELİ HESAP AÇMA VE VADE SONUNDA YENİLEME İMKANI GETİRİLDİ.

SAYI: 2022 / 018 TARİH: 09.03.2022 KONU: MESKENLERDE VE TARIMSAL SULAMADA KULLANILAN ELEKTRİKTE KDV ORANI YÜZDE 8’E İNDİRİLDİ.

SAYI: 2022 / 019 TARİH: 09.03.2022 KONU: YÜZDE 8 ORANINA TABİ GIDA MADDELERİNDEKİ KDV ORANI YÜZDE 1’E İNDİRİLDİ

SAYI: 2022 / 020 TARİH: 16.03.2022 KONU: GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 15/03/2022 TARİH 31779 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI.

SAYI: 2022 / 021 TARİH: 16.03.2022 KONU: ALTIN CİNSİNDEN FİZİKİ VARLIKLARIN FİNANSAL SİSTEME KAZANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR.

SAYI: 2022 / 022 TARİH: 29.03.2022 KONU: TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞYAYIMLANDI.

SAYI: 2022 / 023 TARİH: 29.03.2022 KONU: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR YÖNETMELİK

SAYI: 2022 / 024 TARİH: 30.03.2022 KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SAYI: 2022 / 025 TARİH: 31.03.2022 KONU:KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA DEĞİŞİKLİK 

SAYI: 2022 / 026 TARİH: 04.04.2022 KONU: 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUN GEÇİCİ 67. MADDESİNDE BULUNAN BAZI İNDİRİMLİ STOPAJ ORANLARININ UYGULANMA SÜRELERİNE İLİŞKİN KARAR

SAYI: 2020 /027 TARİH: 08.04.2022 KONU: 6948 SAYILI SANAYİ SİCİL KANUNU GEREĞİNCE YAPILMASI GEREKEN YASAL ZORUNLULUKLAR

SAYI: 2022 / 028 TARİH: 12.04.2022 KONU: UKRAYNA VE RUSYADAN GELEN İHRACAT BEDELLERİNE İLİŞKİN İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK 

SAYI: 2022 / 029 TARİH: 18.04.2022 KONU: HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SAYI: 2022 / 030 TARİH: 20.04.2022 KONU : TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022-32/66) 19 NİSAN 2022 GÜNÜ YAYINLANARAK AYNI GÜN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

SAYI: 2022 / 031 TARİH: 20.04.2022 KONU: İHRACAT BEDELLERİNİN MERKEZ BANKASINA SATIŞI

SAYI: 2022 / 032 TARİH: 21.04.2022 KONU: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2022-32/66 SAYILI TEBLİĞ’E İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

SAYI: 2022 / 033 TARİH: 22.04.2022 KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 41 SERİ NO.LU GENEL TEBLİĞİ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

SAYI: 2022 / 034 TARİH: 25.04.2022 KONU: İHRACAT GENELGESİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SAYI: 2022 / 035 TARİH: 09.05.2022 KONU: VERGİ LEVHASI OLUŞTURMA SÜRE HATIRLATMASI

SAYI: 2022 / 036 TARİH: 16.05.2022 KONU: 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU YENİDEN DEĞERLEME HAKKINDA TEBLİĞ

SAYI: 2022 / 037 TARİH: 18.05.2022 KONU : İMALATÇI VE İHRACATÇI KURUMLARA MÜNHASIRAN BU FAALİYETLERİNDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARA YÖNELİK 1 PUANLIK KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

SAYI: 2022 / 038 TARİH: 25.05.2022 KONU: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN VE VERİ SORUMLULARI SİCİLİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA DUYURU

SAYI: 2022 / 039 TARİH: 31.05.2022 KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:42)

SAYI: 2022 / 040 TARİH: 31.05.2022 KONU: KUR KORUMALI MEVDUAT UYGULAMASINDA ŞİRKETLERE UYGULANAN VERGİ AVANTAJININ SÜRESİ UZATILDI

SAYI: 2022 / 041 TARİH: 10.06.2022 KONU: KAĞIT ORTAMINDA DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN 2021 YILI YEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ HAKKINDA AÇIKLAMA

SAYI: 2022 / 042 TARİH: 20.06.2022 KONU: YETKİLİ MÜESSESELER, BANKALAR, ÖZEL FİNANS KURUMLARI VE POSTA MERKEZLERİ İÇİN EFEKTİF/DÖVİZ ALIM SATIMINDA VERGİ KİMLİK NUMARASI TESPİT ETME SINIRI 5.000 USD’YE YÜKSELTİLMİŞTİR.

TARİH: 14.01.2021 OCAK-ŞUBAT-MART/2020 DÖNEMLERİNE İLİŞKİN E-DEFTER VE BERAT DOSYALARI İKİNCİL 7 KOPYALARININ BAŞKANLIK SİSTEMLERİNE YÜKLENME SÜRESİ UZATILDI

TARİH: 14.01.2021 NAKİT SERMAYE ARTIRIMI ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZ İNDİRİMİNDE DİKKATE ALINACAK ORAN

TARİH: 14.01.2021 KONU: 6102 SAYILI TTK’NIN DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ, PAY SENEDİ BASTIRILMASI, HAMİLİNE YAZILI 7 PAY SENETLERİNİN DEVRİ HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TARİH: 19.01.2021 KONU: DEĞERLİ KONUT VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

TARİH: 19.01.2021 KONU: DEFTER BERATLARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA YÜKLENEBİLMESİNE 7 İLİŞKİN DUYURU

TARİH: 21.01.2021 KONU: YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ

TARİH: 28.01.2021 KONU: 2021 ŞUBAT AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

TARİH: 29.01.2021 KONU: FORM BA VE FORM BS UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

TARİH: 29.01.2021 KONU: COVID-19 SALGININA İLİŞKİN OLARAK FAALİYETLERİ TAMAMEN DURDURULAN İŞYERLERİNİN 7 VERGİ ÖDEVLERİNİN ERTELENMESİ

TARİH: 01.02.2021 KONU: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

TARİH: 01.02.2021 KONU: RİSKLİ YAPI İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ.

TARİH: 05.02.2021 KONU: BAZI ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE ÖTV ORANI ARTIRILDI.

TARİH: 05.02.2021 KONU: FİNANSMAN GİDER KISITLAMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI.

TARİH: 17.02.2021 KONU: 34 SERi NO.LU KATMA DEĞER VERGiSi GENEL UYGULAMA TEBLiĞiNDE DEĞiŞiKLiK YAPILMASINA DAiR TEBLiĞ 7 YAYIMLANDI.

TARİH: 17.02.2021 KONU: YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNE İLİŞKİN VERGİ TEVKİFATI ORANI %5 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

TARİH: 19.02.2021 KONU: DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

TARİH: 19.02.2021 KONU: KDV TEVKİFATI UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

TARİH: 22.02.2021 KONU: KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ UZATILDI.

TARİH: 02.03.2021 KONU: İLAVE 6 PUANLIK SİGORTA PİRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ 31.12.2021 TARİHİ SONUNA KADAR UZATILDI.

TARİH: 02.03.2021 KONU:ŞİRKET KURULUŞLARINDAN İMZA YETKİLİLERİNİN İMZALARININ ELEKTRONİK VERİLERDEN  TEMİNEDİLMESİNE DAİR TEBLİĞ DÜZENLEMELERİ

TARİH: 05.01.2021 KONU: 2021 MART AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

TARİH: 10.03.2021 KONU: FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI SÜRESİ 2 AY DAHA UZATILDI

TARİH: 11.03.2021 KONU: YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMESİ HAKKINDA HATIRLATMA

TARİH: 17.03.2021 KONU: MÜCBİR SEBEP HALİ KALKAN MÜKELLEFLER İÇİN BEYAN VE ÖDEMELER HAKKINDA HATIRLATMA

TARİH: 05.04.2021 KONU: 2021 NİSAN AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

TARİH: 12.04.2021 KONU: 29 NOLU SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUN İPTALİ VE YENİ SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

TARİH: 15.04.2021KONU: HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

TARİH: 15.04.2021 KONU: YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİN 30 NİSAN 2021 TARİHİNE KADAR GÖNDERİLMESİ HAKKINDA DUYURU

TARİH: 03.05.2021 KONU: Kısmi Tevkifattan Doğan KDV İadesi Taleplerine Yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı
Yayımlanmıştır.

TARİH: 04.05.2021  KONU: 2021 I. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

TARİH: 06.05.2021 KONU: KONAKLAMA TESİSLERİNDE KDV İNDİRİMİ UYGULAMA SÜRESİ 30/06/2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI.

TARİH: 06.05.2021 KONU: 2021 MAYIS AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

TARİH: 06.05.2021 KONU: 7318 SAYILI VERGİ USÜL KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI.

TARİH: 06.05.2021 KONU: FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI SÜRESİ UZATILDI.

SAYI: 2021/35  TARİH: 03.06.2021 KONU: GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA UYGULANAN İNDİRİMLİ STOPAJ ORANININ SÜRESİ 31/07/2021 TARİHİNE UZATILDI

SAYI: 2021/36 TARİH: 03.06.2021 KONU: FİNANSMAN GİDER KISITLAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

SAYI: 2021/37  TARİH: 03.06.2021  KONU: DÜŞÜRÜLEN KDV ORANLARININ UYGULAMA SÜRESİ 31/07/2021 TARİHİNE UZATILDI

SAYI: 2021/38 TARİH: 04.06.2021 KONU: 2021 YILI HAZİRAN AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

SAYI: 2020/39 TARİH: 16.06.2021 KONU: 36 SERİ NO’LU KDV TEBLİĞ YAYIMLANDI

SAYI: 2021/40 TARİH: 22.06.2021 KONU: 7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA KESİNLEŞMİŞ VE KESİNLEŞMEMİŞ BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SAYI: 2021/41 TARİH: 22.06.2021 KONU:VERGİ ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7326 SAYILI KANUN’UN “MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI”YLA İLGİLİ DÜZENLEMELERİ

SAYI: 2021/42 TARİH: 22.06.2021 KONU: 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

SAYI: 2021/43 TARİH: 22.06.2021 KONU: 7326 SAYILI KANUN’UN TAŞINMAZ VE AMORTİSMANA TABİ VARLIKLARIN YENİDEN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

SAYI: 2021/44 TARİH: 22.06.2021 KONU: 7326 SAYILI KANUNLA KARŞILIKSIZ ÇEK, PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLAR BORÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.

SAYI: 2021/45 TARİH: 06.07.2021 KONU: 2021 YILI TEMMUZ AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

SAYI: 2021/46  TARİH: 06.07.2021 KONU: VARLIK BARIŞI UYGULAMA SÜRESİ 6 AY UZATILDI

SAYI: 2021/47 TARİH: 12.07.2021 KONU: KDV, DV VE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN SÜRELERİ İLE “FORM BA-BS” BİLDİRİMLERİNİN VE E-DEFTERLERİN/E-BERATLARIN OLUŞTURULMA, İMZALANMA VE YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI.

SAYI: 2021/48  TARİH: 14.07.2021  KONU: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SAYI: 2021/48  EK1

SAYI: 2021/48 EK2

SAYI: 2021/49 TARİH: 29.07.2021 KONU: 2021 YILI AĞUSTOS AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

SAYI: 2021/50 TARİH: 29.07.2021 KONU: KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İLE BAZI KİŞİ VE KURUMLARA GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİ BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

SAYI: 51 TARİH:04.08.2021KONU: GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA UYGULANAN İNDİRİMLİ STOPAJ ORANININ SÜRESİ 30/09/2021 TARİHİNE UZATILDI

SAYI: 52  TARİH: 04.08.2021 KONU: DÜŞÜRÜLEN KDV ORANLARININ UYGULAMA SÜRESİ 30/09/2021 TARİHİNE UZATILDI

SAYI: 2021/53  TARİH: 25.08.2021 KONU: FORM BA VE FORM BS UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TEBLİĞ YAYIMLANDI

SAYI: 2021/54 TARİH: 25.08.2021 KONU: GERÇEK FAYDALANICIYA AİT BİLDİRİM FORMU

SAYI: 2021/55 TARİH: 11.10.2021 KONU: EKİM AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

SAYI: 2021/56 TARİH: 11.10.2021 KONU: KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADESİNE İLİŞKİN 252 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

SAYI: 2021/57 TARİH: 11.10.2021 KONU: SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

SAYI: 2021/58 TARİH: 11.10.2021 KONU: İKİ YILDAN FAZLA SÜREYLE ELDE TUTULAN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU VE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN UYGULANACAK STOPAJ ORANI

SAYI: 2021/59 TARİH: 11.10.2021 KONU: SGK TEBLİGATLARI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR.

SAYI: 2021/60 TARİH: 11.10.2021 KONU: İNDİRİLEN BAZI STOPAJ VE KDV ORANLARININ UYGULAMA SÜRESİ

SAYI: 2021/61 TARİH: 11.10.2021 KONU: BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU UYGULAMA DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞİŞİKLİĞİ

SAYI: 2021/62 TARİH: 12.10.2021 KONU: AKARYAKIT VE LPG TESLİMİNDE FATURA DÜZENLEME SÜRESİ VE AKARYAKIT, LPG, TÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE TEMİNAT UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

SAYI: 2021/63 TARİH: 12.10.2021 KONU: GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNE EKLENMİŞTİR.

SAYI: 2021/64 TARİH: 26.10.2021 KONU: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’NDE (SIRA NO: 486) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 532) YAYIMLANDI.

SAYI: 2021/65 TARİH: 26.10.2021 KONU:TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN BÖLGE VE MERKEZ DIŞINDA GEÇİRDİKLERİ SÜRELERİN GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİK ORANI YÜKSELTİLDİ.

SAYI: 2021/66 TARİH: 26.10.2021  KONU: İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

SAYI: 2021/67 TARİH: 05.11.2021 KONU: 7338 SAYILI KANUN İLE BİRLİKTE YAPILAN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

SAYI: 2021/68 TARİH: 05.11.2021 KONU: 7338 SAYILI KANUNLA GELİR İDARESİ’NE TANINAN YETKİLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

SAYI: 2021/69 TARİH: 05.11.2021 KONU: 7338 SAYILI KANUNLA YAPILAN VERGİ USUL KANUNU’NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

SAYI: 2021/70 TARİH: 05.11.2021 KONU: 7338 SAYILI KANUNLA YAPILAN DİĞER DÜZENLEMELER

SAYI: 2021/71 TARİH: 09.11.2021 KONU: DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB) 2 AY UZATILABİLECEK

SAYI: 2021/72  TARİH: 06.12.2021 KONU: ARALIK AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

SAYI: 2021/73  TARİH: 06.12.2021 KONU: 2021 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANINA İLİŞKİN 533 SIRA NO’LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI

SAYI: 2021/74 TARİH: 27.12.2021 KONU: KAR DAĞITIMLARINDA STOPAJ ORANI %15’TEN %10’A DÜŞÜRÜLDÜ

SAYI: 2021/75 TARİH: 27.12.2021 KONU: ENGELLİLERE ÖTV’DEN İSTİSNA ARAÇ SATIŞINDAKİ PARASAL SINIR YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

SAYI: 2021/76 TARİH: 27.12.2021 KONU: 2022 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ

SAYI: 2021/77 TARİH: 27.12.2021KONU: ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK TARİFE İLE DİĞER ÇEŞİTLİ HAD VE TUTARLAR 2022  YILINDA UYGULANMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENDİ.

SAYI: 2021/78 TARİH: 27.12.2021 KONU: YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KARAR YAYIMLANDI.

SAYI: 2021/79 TARİH: 27.12.2021 KONU: 2022 YILINDA CEP TELEFONU ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK MAKTU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI.

SAYI: 2021/80 TARİH: 27.12.2021 KONU: 2022 YILINDA UYGULANACAK HARÇ TUTARLARI YAYIMLANDI.

SAYI: 2021/81 TARİH: 27.12.2021 KONU: YILINDA UYGULANACAK KDV İADE ALT SINIRI BELİRLENDİ.

SAYI: 2021/82 TARİH: 27.12.2021 KONU: 2022 YILI USULSÜZLÜK CEZALARI, FATURA KULLANMA SINIRI, ŞÜPHELİ ALACAK TUTARI VE ÇEŞİTLİ HAD VE MİKTARLAR BELİRLENDİ

SAYI: 2021/83 TARİH: 27.12.2021 KONU: 2022 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ BELİRLENDİ

SAYI: 2021/84 TARİH: 27.12.2021 KONU: DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI İLE KİRA SERTİFİKALARINA UYGULANACAK STOPAJ ORANI GEÇİCİ BİR SÜRE İÇİN %0’A İNDİRİLDİ

SAYI: 2021/85 TARİH: 27.12.2021 KONU: 2022 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI.

SAYI: 2021/86 TARİH: 27.12.2021 KONU: 2022 YILI DEĞERLI KONUT VERGISI MATRAHINA İLİŞKİN TEBLİĞ.

SAYI: 2021/87 TARİH: 27.12.2021 KONU: 2022 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE İSTİSNA TUTARLARI VE MATRAH DİLİMLERİ.

SAYI: 2021/88 TARİH: 27.12.2021 KONU: 2022 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

 

 

 

2020 Sirküler listesi için tıklayın.

2019 Sirküler listesi için tıklayın.

2018 Sirküler listesi için tıklayın.

2017 Sirküler listesi için tıklayın.

2016 Sirküler listesi için tıklayın.

2015 Sirküler listesi için tıklayın.

2014 Sirküler listesi için tıklayın.

2013 Sirküler listesi için tıklayın.

2012 Sirküler listesi için tıklayın.