Sirküler

SAYI: 2024 / 001 TARİH: 03.01.2024 KONU: GEKAP TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

SAYI: 2024 / 002 TARİH: 03.01.2024 KONU: MAKTU HAD VE TUTARLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞLER

SAYI: 2024 / 003 TARİH: 03.01.2024 KONU: YENİ NESİL ÖKC KULLANIMI

SAYI: 2024 / 004 TARİH: 03.01.2024 KONU: E-DEFTER BERATLARI YÜKLENME SÜRE UZATIMI

SAYI: 2024 / 005 TARİH: 03.12.2024 KONU: EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:84); VERGİ DEĞERİ, DEĞERLİ KONUT VERGİSİ, MESKEN DEĞERLERİ ALT VE ÜST SINIRLARI

SAYI: 2024 / 006 TARİH: 03.01.2024 KONU: İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SAYI: 2024 / 007 TARİH: 04.01.2024 KONU: 2024 YILI VERGİDEN MÜSTESNA GÜNDELİKLER

SAYI: 2024 / 008 TARİH: 04.01.2024 KONU: 2024 YILI İNDİRİMLİ ORAN İADE SINIRI

SAYI: 2024 / 009 TARİH: 04.01.2024 KONU: TEMERRÜT FAİZİ TAHSİL MASRAFI

SAYI: 2024 / 010 TARİH: 05.01.2024 KONU: AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİ İŞ GÜVENLİĞİ, İŞYERİ HEKİMİ BULUNDURMA ERTELEME

SAYI: 2024 / 011 TARİH: 08.01.2024 KONU: GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TAVANI, ÇOCUK YARDIMI

SAYI: 2024 / 012 TARİH: 08.01.2024 KONU: TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN NAKDEN İADESİNDE HADLER

SAYI : 2024 / 013 TARİH: 10.01.2024 KONU: 2024 YILI SM, SMMM VE YMM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

SAYI: 2024 / 014 TARİH: 10.01.2024 KONU: YILLIK BEYANNAME HAZIRLIKLARI

SAYI: 2024 / 015 TARİH: 10.01.2024 KONU: NAKİT SERMAYE ARTTIRIMI FAİZ İNDİRİM ORANI

SAYI: 2024 / 016 TARİH: 11.01.2024 KONU: FORM BA – BS BİLDİRİMLERİNE DÂHİL EDİLMEMESİ GEREKEN BELGELERE İLİŞKİN DUYURU

SAYI: 2024 / 017 TARİH: 12.01.2024 KONU: ÖTV (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SAYI: 2024 / 018 TARİH: 19.01.2024 KONU: 2024 YILI YURT DIŞI GÜNDELİK TUTARLARI

SAYI: 2024 / 019 TARİH: 19.01.2024 KONU: YÖNETİM VE MÜDÜRLER KURULU KARAR DEFTERLERİNİN KAPANIŞ ONAYI

SAYI: 2024 / 020 TARİH: 19.01.2024 KONU: MTV VE TRAFİK İDARİ PARA CEZASI REHBERİ YAYIMLANDI

SAYI: 2024 / 021 TARİH: 19.01.2024 KONU: VUK GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

SAYI: 2024 / 022 TARİH: 19.01.2024 KONU: KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

SAYI: 2024 / 023 TARİH: 30.01.2024 KONU: TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI

SAYI: 2024 / 024 TARİH: 31.01.2024 KONU: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

SAYI: 2024 / 025 TARİH: 05.02.2024 KONU: TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİNDE, TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAYI: 2024 / 026 TARİH: 05.02.2024 KONU: 02/02/2024 TARİHLİ RESMÎ GAZETEDE YAYIMLANAN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 559) İLE 2023 YILI İÇİN YAPILACAK DEĞERLEMELERİNE ESAS OLUŞTURACAK KURLAR TESBİT EDİLMİŞTİR.

SAYI: 2024 / 027 TARİH: 05.02.2024 KONU: GİB DUYURU, KDV BEYANNAME DEĞİŞİKLİĞİ

SAYI: 2024 / 028 TARİH: 06.02.2024 KONU: HMB YAZISI, İHRACAT GENELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

SAYI: 2024 / 029 TARİH: 06.02.2024 KONU: 7495 SAYILI KANUN, İŞSİZLİK SİGORTASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

SAYI: 2024 / 030 TARİH: 08.02.2024 KONU: 7495 SAYILI KANUN, TEŞVİK UYGULAMA SÜRE UZATIMI

SAYI: 2024 / 031 TARİH: 09.02.2024 KONU: 2024/OCAK DÖNEMİ KDV BEYANNAMELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SAYI: 2024 / 032 TARİH: 12.02.2024 KONU: VERGİ TEVKİFATI YAPMAKLA SORUMLU TUTULANLAR TARAFINDAN VERİLMESİ GEREKEN KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRE UZATIMI

SAYI: 2024 / 033 TARİH: 12.02.2024 KONU: KDV G.U.T.’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERI NO 50)

SAYI: 2024 / 034 TARİH: 12.02.2024 KONU: DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYAN ETME VE ÖDEME SÜRESİ

SAYI: 2024 / 035 TARİH: 13.02.2024 KONU: 2024 YILI DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMESİ

SAYI: 2024 / 036 TARİH: 19.02.2024 KONU: İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI U.G.T.’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:1)

SAYI: 2024 / 037 TARİH: 22.02.2024 KONU: VUK SİRKÜLERİ 165, ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASI

SAYI: 2024 / 038 TARİH: 22.02.2024 KONU: GİB, UYUMLU YAZILIM FİRMA DUYURUSU

SAYI: 2024 / 039 TARİH: 26.02.2024 KONU: HATIRLATMA! ÖZET DÖVİZ POZİSYON RAPORLAMASI

SAYI: 2024 / 040 TARİH: 01.03.2024 KONU: GİB, BEYANNAME REHBERLERİ

SAYI: 2024 / 041 TARİH: 01.03.2024 KONU: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ

SAYI: 2024 / 042 TARİH: 01.03.2024 KONU: İHRACAT DESTEKLERİNİ DÜZENLEYEN 5973 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 8191 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

SAYI: 2024 / 043 TARİH: 13.03.2024 KONU: SGK PRİM VE DİĞER ALACAKLARA UYGULANAN GECİKME CEZA ORAN ARTIŞI

SAYI: 2024 / 044 TARİH: 20.03.2024 KONU: GİB, DİJİTAL VERGİ DAİRESİ DUYURULARI

SAYI: 2024 / 045 TARİH: 27.03.2024 KONU: TKDK VE OAK GÜNCEL DESTEK PROGRAMLARI

SAYI: 2024 / 046 TARİH: 27.03.2024 KONU: TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN YERLERİNE YENİ GEMİ İNŞA EDİLMESİNİN TEŞVİKİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAYI: 2024 / 047 TARİH: 27.03.2024 KONU: AYM İPTAL KARARI, KKM İSTİSNASI

SAYI: 2024 / 048 TARİH: 02.04.2024 KONU: TCMB, DÖVİZ KURLARI, DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

SAYI: 2024 / 049 TARİH: 02.04.2024 KONU: GİB, KURUMLAR VERGİSİ BEYAN REHBERİ

SAYI: 2024 / 050 TARİH: 02.04.2024 KONU: SPK KARARI, İLK DEFA HALKA ARZ EDİLECEK ŞİRKETLER

SAYI: 2024 / 051 TARİH: 02.04.2024 KONU: TCMB TEBLİĞİ, REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİ FAİZ ORAN DEĞİŞİKLİĞİ

SAYI: 2024 / 052 TARİH: 02.04.2024 KONU: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, YILLIK İŞLETME CETVELİ VERİLMESİ DUYURUSU

SAYI: 2024 / 053 TARİH: 04.04.2024 KONU: GİB, DİJİTAL VERGİ DAİRESİ BSMV DUYURUSU

SAYI: 2024 / 054 TARİH: 05.04. 2024 KONU: GİB, KOOPERATİFLERE İLİŞKİN VERGİ DÜZENLEMELERİ REHBERİ

SAYI: 2024 / 055 TARİH: 08.04.2024 KONU: GİB, DİJİTAL VERGİ DAİRESİ DUYURULARI

SAYI: 2024/058 TARİH: 19.04.2024 KONU: 2024/l. VERGİ DÖNEMİ YENİDEN DEĞERLEME ORANI

 

 

SAYI: 2024/058 TARİH: 19.04.2024
KONU: 2024/l. VERGİ DÖNEMİ YENİDEN DEĞERLEME ORANI

SAYI: 2024/057 TARİH: 17.04.2024 KONU: GİB DUYURU, E-DEFTER HATALARI

SAYI: 2024/056 TARİH: 17.04.2024 KONU: CK 8313,BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİKLER 

SAYI: 2024/059 TARİH: 26.04.2024
KONU: VUK Sirküleri-167, KV Beyanname Verme ve Ödeme, Bildirim Formları Verme, e-Defter ve eDefter Beratları Yüklenme Süre Uzatımı

SAYI: 2024 / 062 TARİH: 02.05.2024 KONU: MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLEN YERLERDE YNOKC DEĞİŞİKLİĞİ SÜRE UZATIMI

SAYI: 2024 / 063 TARİH: 02.05.2024 KONU: MÜCBİR SEBEP HALİNİN UZATILMASI VE KREDİ/BANKA KARTIYLA PRİM ÖDEME SÜRE UZATIMI HAKKINDA DUYURU

SAYI: 2024 / 064 TARİH: 02.05.2024 KONU: YILLIK İŞLETME CETVELİ SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN DUYURU

SAYI: 2024 / 065 TARİH: 02.05.2024 KONU: GVK 67’DEKİ TEVKİFAT ORAN DEĞİŞİKLİĞİ

SAYI: 2024 / 066 TARİH: 09.05.2024 KONU: 2024/1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULANMAYACAĞINA DAİR DUYURU

SAYI: 2024 / 067 TARİH: 14.05.2024 KONU: AR-GE TASARIM MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU HAKKINDA DUYURU

SAYI: 2024 / 068 TARİH: 16.05.2024 KONU: VERGİ LEVHASI 31 MAYIS 2024 GÜN SONUNA KADAR OLUŞTURULACAK

SAYI: 2024 / 069 TARİH: 17.05.2024 KONU: 2024 BİRİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ 22.05.2024’E UZATILDI

SAYI: 2024 / 070 TARİH: 21.05.2024 KONU: GECİKME ZAMMI, KANUNİ FAİZ VE TECİL FAİZİ ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA DUYURU

SAYI: 2024 / 071 TARİH: 21.05.2024 KONU: ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SAYI: 2024 / 072 TARİH: 23.05.2024 KONU: GİB DUYURU; E-BELGE, E-DEFTER GÜNCELLEME

SAYI: 2024 / 073 TARİH: 27.05.2024 KONU: EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN MÜKELLEF LİSTELERİ

SAYI: 2024 / 074 TARİH: 27.05.2024 KONU: MÜCBİR SEBEP TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ HAKKINDA DUYURU

SAYI: 2024 / 075 TARİH: 30.05.2024 KONU: VERBİS’E KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN VERİ SORUMLULARI

SAYI: 2024 / 076 TARİH: 03.06.2024 KONU: KADIN İSTİHDAMI İÇİN POZİTİF AYRIMCILIK PROJESİ (KİPAP)

SAYI: 2024 / 077 TARİH: 04.06.2024 KONU: 7511 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

SAYI: 2024 / 078 TARİH: 06.06.2024 KONU: ÇOK ULUSLU İŞLETMELER İÇİN ÜLKE BAZLI RAPORLAMAYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

SAYI: 2024 / 079 TARİH: 07.06.2024 KONU: UYUMLU YAZILIM FİRMALARININ VE E-DEFTER MÜKELLEFLERİNİN DİKKATİNE!

SAYI: 2024 / 080 TARİH: 10.06.2024 KONU: İHRACAT BEDELLERİNDEN BANKALARA SATILMASI ZORUNLU OLAN ORAN DEĞİŞİKLİĞİ

SAYI: 2024 / 081 TARİH: 12.06.2024 KONU: YURT DIŞI KAYNAKLI DÖVİZLERİNİN TÜRK LİRASINA DÖNÜŞÜMÜNÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SAYI: 2024 / 082 TARİH: 13.06.2024 KONU: VUK G.T. 562, TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ, ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI

SAYI: 2024 / 083 TARİH: 13.06.2024 KONU: KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

SAYI: 2024 / 084 TARİH: 24.06.2024 KONU: ÖKC KILAVUZ GÜNCELLEMELERİ

SAYI: 2024 / 085 TARİH: 27.06.2024 KONU: VUK SİRKÜLERİ/169, MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLEN YERLERDE TEMİNAT VERME SÜRE UZATIMI

SAYI: 2024 / 086 TARİH: 04.07.2024 KONU: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İDARİ YAPISINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ; GİB DUYURUSU 161 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME DÜZENLEMELERİ

SAYI: 2024 / 087 TARİH: 04.07.2024 KONU: İHRACAT GENELGESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

SAYI: 2024 / 088 TARİH: 04.07.2024 KONU: İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ DEĞİŞİKLİK DUYURUSU

SAYI: 2024 / 089 TARİH: 04.07.2024 KONU: MAKTU ÖTV TUTAR DEĞİŞİKLİĞİ

SAYI: 2024 / 090 TARİH: 08.07.2024 KONU: GV’DEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİKLER

SAYI: 2024 / 091 TARİH: 08.07.2024KONU: 8724 SAYILI CK, İTHALATTA İLAVE GV UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR DEĞİŞİKLİĞİ

SAYI: 2024 / 092 TARİH: 08.07.2024 KONU: KIDEM TAZMİNATI TAVANI, AZAMİ ÇOCUK YARDIMI

SAYI: 2024 / 093 TARİH: 09.07.2024 KONU: KGK DUYURU, TFRS TAKSONOMİ DEĞİŞİKLİKLERİ

SAYI: 2024 / 094 TARİH: 10.07.2024 KONU: 7519 SAYILI KANUN VERGİ DÜZENLEMELERİ

SAYI: 2024 / 095 TARİH: 18.07.2024 KONU: SPK DUYURU, GYF’LERE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ

SAYI: 2024 / 096 TARİH: 18.07.2024 KONU: VUK SİRKÜLERİ 170, ENFLASYON DÜZELTMESİ ORTALAMA TİCARİ KREDİ FAİZ ORANLARI

SAYI: 2024 / 097 TARİH: 18.07.2024 KONU: GİB DUYURU, GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME DEĞİŞİKLİĞİ

SAYI: 2023 / 001 TARİH: 03.01.2023 KONU: 2023 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA HADLERİ VE TARİFESİ YAYINLANDI

SAYI: 2023 / 002 TARİH: 03.01.2023 KONU: 2023 YILINDA UYGULANACAK HARÇ TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANDI

SAYI: 2023 / 003 TARİH: 03.01.2023 KONU: 2023 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

SAYI: 2023 / 004 TARİH: 03.01.2023 KONU: 2023 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ BELİRLENDİ

SAYI: 2023 / 005 TARİH: 03.01.2023 KONU: 2023 YILINDA SATIŞA KONU OLACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

SAYI: 2023 / 006 TARİH: 03.01.2023 KONU: REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI BELİRLENDİ

SAYI: 2023 / 007 TARİH: 03.01.2023 KONU: 2023 YILINDA UYGULANACAK HARÇ MİKTARLARINDA ESAS ALINACAK DÖVİZ KURU VE EMSALLER BELİRLENDİ.

SAYI: 2023 / 008 TARİH: 03.01.2023 KONU: 2023 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR.

SAYI: 2023 / 009 TARİH: 03.01.2023 KONU : 2023 YILI EMLAK VERGİ DEĞERLERİ VE DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE TABİ OLAN TUTARLAR BELİRLENDİ

SAYI: 2023 / 010 TARİH: 03.01.2023 KONU: MAKİNA VE TEÇHİZAT ALIMINDA KDV İSTİSNA SÜRESİ UZATILMIŞ, İNDİRİMLİ ORAN İADE ALT SINIRI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

SAYI: 2023 / 011 TARİH: 03.01.2023 KONU: VERGİ USUL KANUNUN DA BULUNAN VE 2023 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE TUTARLAR YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

SAYI: 2023 / 012 TARİH: 03.01.2023 KONU: ENGELLİLERİN İLK İKTİSABINDA ÖTV ÖDEMEDEN ALABILECEKLERI TAŞIT BEDELI SINIRI 2023 YILI İÇİN YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

SAYI: 2023 / 013 TARİH: 03.01.2023 KONU: MOBİL TELEFON ABONELİĞİ İLK TESİS MAKTU VERGİ TUTARI YAYINLANDI

SAYI: 2023 / 014 TARİH: 06.01.2023 KONU: İŞVERENLERCE PERSONELE VERİLEN YEMEK BEDELLERİNDE VE ELEKTRİK, DOĞALGAZ VE BENZERİ ISINMA GİDERLERİ KARŞILIĞI YAPILAN  ÖDEMELERDE GELİR VERGİSİ VE SGK PRİM İSTİSNASI 

SAYI: 2023 / 015 TARİH: 02.02.2023 KONU: OCAK 2023 DÖNEMİNDE MEVZUAT DÜZENLEMELERİ

SAYI: 2023 / 016 TARİH: 10.02.2023 KONU: DEPREM NEDENİYLE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİ MEVZUATI KARŞISINDAKİ DURUMU

SAYI: 2023 / 017 TARİH: 17.02.2023 KONU: ŞİRKET AKTİFİNE KAYITLI TAŞINMAZLARDA DEĞERLİ KONUT VERGİSİ HATIRLATMASI / 2023 YILI İÇİN BELİRLENEN DEĞERLER

SAYI: 2023 / 018 TARİH: 07.02.2023 KONU: VADESİ GEÇMİŞ BORCUN BULUNMADIĞINA İLİŞKİN BELGE ZORUNLULUĞU GEÇİCİ OLARAK KALDIRILDI

SAYI: 2023 / 019 TARİH: 17.02.2023 KONU: DEPREM BÖLGESİ 10 İL İÇİN SGK TARAFINDAN YAPILAN ERTLEME KARARLARI

SAYI: 2023 / 020 TARİH: 23.02.2023 KONU: MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN İLLERDE GEÇMİŞ DÖNEMLERDE YAPILAN YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇ TAKSİT SÜRELERİ UZATILDI.

SAYI: 2023 / 021 TARİH: 23.02.2023 KONU: 31/12/2023 TARİHİNE KADAR PREFABRİK KONTEYNERLERİN KURULUM MONTAJ DAHİL TESLİMLERİNDE KDV ORANI % 1 OLARAK UYGULACAKTIR.

SAYI: 2023 / 022 TARİH: 23.02.2023 KONU: OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA DEPREM BÖLGESİ İÇİN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE DAİR KARARNAME YAYINLANDI.

SAYI: 2023 / 023 TARİH: 03.03.2023 KONU: NAKİT SERMAYE ARTIŞI FAİZ İNDİRİMİ, İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KAZANÇLARDA İNDİRİM VE SERMAYE AZALTIMINDA VERGİLEME KONULARINDA AÇIKLAMALAR (KVK SERİ NO: 21)

SAYI: 2023 / 024 TARİH: 03.03.2023 KONU: MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERE İLİŞKİN İHRACAT SÜRELERİNİN UZATILMASI (KDV SİRKÜLER NO:70)

SAYI: 2023 / 025 TARİH: 06.03.2023 KONU: 4760 SAYILI ÖTV KANUNUNA EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE ELEKTRİK MOTORUNA SAHİP ARAÇLARIN ÖTV MATRAH SINIRLARI YÜKSELTİLDİ.

SAYI: 2023 / 026 TARİH: 06.03.2023 KONU: İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA ELEKTRİKLİ ARAÇ İTHALATINA DAİR YAPILAN DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETE DE YAYINLANDI.

SAYI: 2023 / 027 TARİH: 06.03.2023 KONU: OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLEN İLLER İÇİN KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANAN HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

SAYI: 2023 / 028 TARİH: 07.03.2023 KONU : EMEKLİLİKTE YAŞ SINIRINA TAKILANLAR İÇİN BAŞVURU SÜRECİ VE İŞVEREN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.

SAYI: 2023 / 029 TARİH: 08.03.2023 KONU : BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET GELİRİ ELDE EDEN ÇALIŞANLARIN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER. (2022 YILI ÜCRET GELİRLERİ)

SAYI: 2023 / 030 TARİH: 10.03.2023 KONU : İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA VE İTHALAT REJİMİ KARARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI.

SAYI: 2023 / 031 TARİH: 10.03.2023 KONU : YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI.

SAYI: 2023 / 032 TARİH: 23.03.2023 KONU : AFET YENİDEN İMAR FONUNUN KURULMASI HAKKINDA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI.

SAYI: 2023 / 033 TARİH: 27.03.2023 KONU: 7440 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN EK VERGİ UYGULAMASI.

SAYI: 2023 / 034 TARİH: 27.03.2023 KONU : 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA STOK AFFI VE BAZI İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ HAKKINDA.

SAYI: 2023 / 035 TARİH: 27.03.2023 KONU : 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KESİNLEŞMİŞ / KESİNLEŞMEMİŞ VE DAVA SAFHASINDAKİ BAZI KAMU ALACAKLARI HAKKINDA YAPILAN DÜZENLEMELER.

SAYI: 2023 / 036 TARİH: 27.03.2023 KONU : 7440 SAYILI KANUN İLE MATRAH ARTIRIMLARI HAKKINDA YAPILAN DÜZENLEMELER.

SAYI: 2023 / 037 TARİH: 27.03.2023 KONU: MUHTASAR VE PRİM HİZMET, KONAKLAMA VERGİSİ VE DAMGA VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZAMASI HAKKINDA DUYURU

SAYI: 2023 / 038 TARİH: 31.03.2023 KONU : GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME, BİLDİRİM VE E-DEFTER YÜKLEME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR.

SAYI: 2023 / 039 TARİH: 10.04.2023 KONU : KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN TEBLİĞ YAYIMLANDI

SAYI: 2023 / 040 TARİH: 10.04.2023 KONU : BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK OLAN YENİDEN DEĞERLEME ORANI YAYINLANMIŞTIR.

SAYI: 2023 / 041 TARİH: 10.04.2023 KONU : SANAYİ SİCİL BELGESİNE SAHİP FİRMALARIN YILLIK İŞLETME CETVELİNİ BİLDİRİM SÜRE SONU

SAYI: 2023 / 042 TARİH: 13.04.2023 KONU : ÖZET DÖVİZ POZİSYON RAPORUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEME

SAYI: 2023 / 043 TARİH: 20.04.2023 KONU: YENİDEN DEĞERLEME KONUSUNDA MUHASEBE KAYIT USULÜNE İLİŞKİN ÖNEMLİ HUSUSLAR

SAYI: 2023 / 044 TARİH: 24.04.2023 KONU: SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİ HAKKINDA DUYURU

SAYI: 2023 / 045 TARİH: 25.04.2023 KONU : KDV BEYANLARI HARİÇ BAZI BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

SAYI: 2023 / 046 TARİH: 12.05.2023 KONU: VERGİ LEVHASI 31/05/2023 GÜN SONUNA KADAR OLUŞTURULMALIDIR.

SAYI: 2023 / 047 TARİH: 12.05.2023 KONU: YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET VE İRTİBAT BÜROLARININ BİLDİRİM MÜKELLEFİYETLERİ

SAYI: 2023 / 048 TARİH: 12.05.2023 KONU : VERBİS’ E KAYIT İLE YÜKÜMLÜ OLAN VERİ SORUMLULARI KAYIT SÜRESİ SONU 30/05/2023 TARİHİDİR.

SAYI: 2023 / 049 TARİH: 15.05.2023 KONU: 2023 1. DÖNEM GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME VERİLME SÜRELERİ UZATILDI.

SAYI : 2023 / 050 TARİH : 23.05.2023 KONU: AKARYAKIT DAĞITICI VEYA BAYİLİK LİSANSI BULUNAN MÜKELLEFLERİN TEMİNAT VERME SÜRESİ 31.08.2023 TARİHİNE KADAR UZATILDI.

SAYI: 2023 / 051 TARİH: 26.05.2023 KONU: 7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI.

SAYI: 2023 / 052 TARİH: 30.05.2023 KONU: 31 MAYIS 2023 TARİHİNE KADAR OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ OLAN E-DEFTER BERATLARININ SÜRESİ UZATILDI.

SAYI: 2023 / 053 TARİH: 21.06.2023 KONU: 2022 YILI YEVMİYE DEFTERİ’NİN KAPANIŞ ONAYI’NIN (TASDİKİ’NİN) SON GÜNÜ

SAYI: 2023 / 054 TARİH: 04.07.2023 KONU: 1 TEMMUZ 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN ASGARİ ÜCRET TUTARI BELİRLENDİ

SAYI: 2023 / 055 TARİH: 04.07.2023 KONU: TCMB ÖZET DÖVİZ POZİSYON RAPOR BİLDİRİM SÜRELERİ ERTELENDİ.

SAYI: 2023 / 056 TARİH: 07.07.2023 KONU : BİR KISIM VERGİ KANUNLARINDAKİ VERGİ ORAN VE TUTARLARI ARTTIRILMIŞTIR.

SAYI: 2023 / 057 TARİH: 17.07.2023 KONU : 7456 SAYILI KANUN İLE BAZI VERGİ KANUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

SAYI: 2023 / 057 TARİH: 17.07.2023 KONU : 7456 SAYILI KANUN İLE BAZI VERGİ KANUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

SAYI: 2023 / 058 TARİH: 10.08.2023 KONU: MÜCBİR SEBEP HALİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ

SAYI: 2023 / 059 TARİH: 10.08.2023 KONU: KAREKOD ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

SAYI: 2023 / 060 TARİH: 11.08.2023 KONU : GERÇEK FAYDALANICI BİLDİRİM FORMU VERME SÜRE SONU 31 AĞUSTOS 2023’TÜR

SAYI: 2023 / 061 TARİH: 14.08.2023 KONU: YAPILANDIRMA ÖDEME SÜRELERİNE İLİŞKİN SGK DUYURUSU

SAYI: 2023 / 062 TARİH: 14.08.2023 KONU: 7440 SAYILI KANUNDAN YARARLANMAK İÇİN SON TARİH

SAYI: 2023 / 063 TARİH: 15.08.2023 KONU: MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE BAZI BİLDİRİM SÜRELERİ 11.09.2023 PAZARTESİ GÜN SONUNA KADAR UZATILDI.

SAYI: 2023 / 064 TARİH: 22.08.2023 KONU: İHRACAT GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SAYI: 2023 / 065 TARİH: 29.08.2023 KONU: EK MTV ÖDEME SÜRE UZATIMI

SAYI: 2023 / 066 TARİH: 29.08.2023 KONU: TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

SAYI: 2023 / 067 TARİH: 04.09.2023 KONU: REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE FAİZ ORANI ARTIRILDI

SAYI: 2023 / 068 TARİH: 04.09.2023 KONU: İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARI VE TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SAYI: 2023 / 069 TARİH: 05.09.2023 KONU: EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ DAVA KONUSU EDİLEBİLİR (SON GÜN 7 EYLÜL)

SAYI: 2023 / 070 TARİH: 05.09.2023 KONU : BDDK KARARI İLE KREDİ KULLANAN BAZI ŞİRKETLERE UYGULANAN YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

SAYI: 2023 / 071 TARİH: 07.09.2023 KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SAYI: 2023 / 072 TARİH: 19.09.2023 KONU: TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

SAYI: 2023 / 073 TARİH: 21.09.2023 KONU: TCMB İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SAYI: 2023 / 074 TARİH: 02.10.2023 KONU: REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI ARTIRILDI.

SAYI: 2023 / 075 TARİH: 02.10.2023 KONU: 30/09/2023 TARİHLİ DEĞERLEME İŞLEMLERİNDE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARI

SAYI: 2023 / 076 TARİH: 04.10.2023 KONU: TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOSU İLE TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR VE TMS 12 GELİR VERGİLERİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SAYI: 2023 / 077 TARİH: 05.10.2023 KONU: 2023/3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ SÜRE, FAİZ ORANI, DÖVİZ KURU

SAYI: 2023 / 078 TARİH: 05.10.2023 KONU: GİB, GEKAP BEYANNAME DEĞİŞİKLİĞİ

SAYI: 2023 / 079 TARİH: 05.10.2023 KONU: ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)

SAYI: 2023 / 080 TARİH: 09.10.2023 KONU: GİB’İN DİJİTAL VERGİ DAİRESİ DUYURUSU

SAYI: 2023 / 081 TARİH: 09.10.2023 KONU: VUK GENEL TEBLİĞLERİ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

SAYI: 2023 / 082 TARİH: 11.10.2023 KONU: DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLAVE SÜRE UYGULAMASI

SAYI: 2023 / 083 TARİH: 17.10.2023 KONU: İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

SAYI: 2023 / 084 TARİH: 20.10.2023 KONU: KDV İADELERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

SAYI: 2023 / 085 TARİH: 31.10.2023 KONU: TTK MD. 376’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SAYI: 2023 / 086 TARİH: 01.11.2023 KONU: TCMB TEBLİĞİ, REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİ FAİZ ORAN DEĞİŞİKLİĞİ

SAYI: 2023 / 087 TARİH: 06.11.2023 KONU: TÜTÜN MAMULLERİ, MAKARON, YAPRAK SİGARA KÂĞIDI VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ U.G.T.’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 1)

SAYI: 2023 / 088 TARİH: 08.11.2023 KONU: GİB DUYURU, İŞE YENİ BAŞLAYAN TİCARİ KAZANÇ MÜKELLEFLERİ İLE SERBEST MESLEK ERBAPLARININ HAK VE ÖDEVLERİ BROŞÜR

SAYI: 2023 / 089 TARİH: 09.11.2023 KONU: DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TCMB TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAYI: 2023 / 090 TARİH: 09.11.2023 KONU: KGK DUYURU, 2023 YILI BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLUP OLMAMA SORGULAMA EKRANI

SAYI: 2023 / 091 TARİH: 14.11.2023 KONU: 7782 S. CK, GECİKME ZAMMI ORAN DEĞİŞİKLİĞİ

SAYI: 2023 / 092 TARİH: 14.11.2023 KONU: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 7)

SAYI: 2023 / 093 TARİH: 15.11.2023 KONU: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAYI: 2023 / 094 TARİH: 20.11.2023 KONU: ELEKTRİK MOTORLU BİNEK ARAÇLARDA MATRAH DEĞİŞİKLİĞİ

SAYI: 2023 / 095 TARİH: 21.11.2023 KONU: AR-GE İNDİRİMİ, TEKNOKENT KAZANÇ İSTİSNASI HATIRLATMA!

SAYI: 2023 / 096 TARİH: 21.11.2023 KONU: İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİNE GEÇME ZORUNLULUĞU

SAYI: 2023 / 097 TARİH: 21.11.2023 KONU: SGK DUYURU, 07-PUNTAJ KAYITLARI

SAYI: 2023 / 098 TARİH: 22.11.2023 KONU: TEKNOLOJİK CİHAZ VE İNTERNET DESTEĞİ

SAYI: 2023 / 099 TARİH: 24.11.2023 KONU: EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 2.TAKSİT ÖDEME SÜRESİ

SAYI: 2023 / 100 TARİH: 27.11.2023 KONU: CK 7846, İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA HESAPLANAN KDV İNDİRİM HAKKININ KALDIRILMASI

SAYI: 2023 / 101 TARİH: 30.11.2023 KONU: CK 7887, ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN EN AZ SERMAYE TUTAR ARTTIRIMI

SAYI: 2023 / 102 TARİH: 30.11.2023 KONU: YENİDEN DEĞERLEME ORANI

SAYI: 2023 / 103 TARİH: 30.11.2023 KONU: ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DESTEKLİ AR-GE PROJELERİ

SAYI: 2023 / 104 TARİH: 30.11.2023 KONU: VUK SİRKÜLERİ/161, E-DEFTER OLUŞTURULMA İMZALANMA, E-DEFTER BERATLARI YÜKLENME SÜRE UZATIMI

SAYI: 2023 / 105 TARİH: 01.12.2023 KONU: 7474 SAYILI KANUN, VERGİ DÜZENLEMELERİ

SAYI: 2023 / 106 TARİH: 01.12.2023 KONU: TCMB TEBLİĞİ, REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİ FAİZ ORAN DEĞİŞİKLİĞİ

SAYI: 2023 / 107 TARİH: 08.12.2023 KONU: KDV İADE TALEP SÜRELERİ

SAYI: 2023 / 108 TARİH: 13.12.2023 KONU: İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ İDİS SİSTEM KILAVUZU

SAYI: 2023 / 109 TARİH: 13.12.2023 KONU: 7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

SAYI: 2023 / 110 TARİH: 14.12.2023 KONU: 7918 SAYILI CK MÜCBİR SEBEP YERLERİ 7256 VE 7326 SAYILI KANUN ÖDEME SÜRE UZATIMI

SAYI: 2023 / 111 TARİH: 14.12.2023 KONU: TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAYI: 2023 / 112 TARİH: 19.12.2023 KONU: LOKANTA, RESTORAN, KAFE, PASTANE VB. İŞYERLERİNDE FİYAT LİSTESİ ZORUNLULUĞU

SAYI: 2023 / 113 TARİH: 21.12.2023 KONU: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/10)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SAYI: 2023 / 114 TARİH: 21.12.2023 KONU: KANUNİ DEFTERLERİN TASDİKİ

SAYI: 2023 / 115 TARİH: 21.12.2023 KONU: BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

SAYI: 2023 / 116 TARİH: 27.12.2023 KONU: İDİS SIK SORULAN SORULAR

SAYI: 2023 / 117 TARİH: 27.12.2023 KONU: TCMB TEBLİĞİ REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARININ TESPİTİ

SAYI: 2023 / 118 TARİH: 28.12.2023 KONU: ASGARİ ÜCRET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

SAYI: 2023 / 119 TARİH: 28.12.2023 KONU: İHRACAT GENELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

SAYI: 2023 / 120 TARİH: 28.12.2023 KONU: KDV İADE İŞLEMLERİNDE YIL SONU İTİBARIYLA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

SAYI: 2023 / 121 TARİH: 28.12.2023 KONU: VUK SİRKÜLERİ/ 162 MÜCBİR SEBEP TEMİNAT VERİLME SÜRE UZATIMI

SAYI: 2023 / 122 TARİH: 29.12.2023 KONU: TEKNOPARK VE AR-GE TASARIM MERKEZLERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRE UZATIMI

OCAK 2022 VERGİ TAKVİMİ

SAYI: 2022 /002 TARİH: 03.01.2022 KONU: VUK UYARINCA YAPILAN REESKONT İŞLEMLERİNDE KULLANILAN ORAN %15,75 OLARAK BELİRLENDİ

SAYI: 2022 / 003 TARİH: 03.01.2022 KONU: VARLIK BARIŞI SÜRELERİNİN UZATILMASI

SAYI: 2022 / 004 TARİH: 12.01.2022 KONU: 2022 YILI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİK TUTARLARI

SAYI: 2022 / 005 TARİH: 12.01.2022 KONU: NAKİT SERMAYE ARTIRIMI ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZ İNDİRİMİNDE DİKKATE ALINACAK ORAN

SAYI: 2022 / 006 TARİH: 18.01.2022 KONU: SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDE KAZANÇ İSTİSNASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

SAYI: 2022 / 007 TARİH: 18.01.2022 KONU: BAZI BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV MATRAH ARALIKLARI VE ÖTV ORANLARI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

SAYI: 2022 / 008 TARİH: 26.01.2022 KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANDI.

SAYI: 2022 / 009 TARİH: 09.02.2022 KONU: KIDEM TAZMİNATI TAVANI YENİDEN BELİRLENDİ.

SAYI: 2022 / 010 TARİH: 09.02.2022 KONU: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 535)YAYIMLANDI.

SAYI: 2022 / 011 TARİH: 09.02.2022 KONU: İHRACATÇI VE İMALATÇILARA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ, YATIRIM FONU KATILMA BELGESİ KAR PAYLARINAİSTİSNA VE VERGİ İADE DAVALARINDA TEMİNAT UYGULAMASINI İÇEREN 7351 SAYILI KANUN YAYIMLANDI.

SAYI: 2022 / 012 TARİH: 09.02.2022 KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 40)YAYIMLANDI

SAYI: 2022 / 013 TARİH: 09.02.2022 KONU: 2022 ŞUBAT AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

SAYI: 2022/014 TARİH: 17.02.2022 KONU: TÜRK LİRASI MEVDUATA DÖNÜŞÜMDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İSTİSNA UYGULAMASINA İLİŞKİN 19 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

SAYI: 2022/015 TARİH: 17.02.2022 KONU: 17 ŞUBAT 2022 GÜNÜ SONUNA KADAR VERİLMESI GEREKEN 2021 IV. GEÇICI VERGI DÖNEMİNE (EKİMKASIM-ARALIK) AİT GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERILME VE ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASI.

SAYI: 2022 / 016 TARİH: 02.03.2022 KONU: 2022 MART AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

SAYI: 2022 / 017 TARİH: 09.03.2022 KONU: DÖVİZ VE ALTIN HESAPLARININ TL’YE DÖNÜŞÜMÜNDE TÜZEL KİŞİLERE DE 3 AY VADELİ HESAP AÇMA VE VADE SONUNDA YENİLEME İMKANI GETİRİLDİ.

SAYI: 2022 / 018 TARİH: 09.03.2022 KONU: MESKENLERDE VE TARIMSAL SULAMADA KULLANILAN ELEKTRİKTE KDV ORANI YÜZDE 8’E İNDİRİLDİ.

SAYI: 2022 / 019 TARİH: 09.03.2022 KONU: YÜZDE 8 ORANINA TABİ GIDA MADDELERİNDEKİ KDV ORANI YÜZDE 1’E İNDİRİLDİ

SAYI: 2022 / 020 TARİH: 16.03.2022 KONU: GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 15/03/2022 TARİH 31779 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI.

SAYI: 2022 / 021 TARİH: 16.03.2022 KONU: ALTIN CİNSİNDEN FİZİKİ VARLIKLARIN FİNANSAL SİSTEME KAZANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR.

SAYI: 2022 / 022 TARİH: 29.03.2022 KONU: TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞYAYIMLANDI.

SAYI: 2022 / 023 TARİH: 29.03.2022 KONU: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR YÖNETMELİK

SAYI: 2022 / 024 TARİH: 30.03.2022 KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SAYI: 2022 / 025 TARİH: 31.03.2022 KONU:KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA DEĞİŞİKLİK 

SAYI: 2022 / 026 TARİH: 04.04.2022 KONU: 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUN GEÇİCİ 67. MADDESİNDE BULUNAN BAZI İNDİRİMLİ STOPAJ ORANLARININ UYGULANMA SÜRELERİNE İLİŞKİN KARAR

SAYI: 2020 /027 TARİH: 08.04.2022 KONU: 6948 SAYILI SANAYİ SİCİL KANUNU GEREĞİNCE YAPILMASI GEREKEN YASAL ZORUNLULUKLAR

SAYI: 2022 / 028 TARİH: 12.04.2022 KONU: UKRAYNA VE RUSYADAN GELEN İHRACAT BEDELLERİNE İLİŞKİN İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK 

SAYI: 2022 / 029 TARİH: 18.04.2022 KONU: HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SAYI: 2022 / 030 TARİH: 20.04.2022 KONU : TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022-32/66) 19 NİSAN 2022 GÜNÜ YAYINLANARAK AYNI GÜN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

SAYI: 2022 / 031 TARİH: 20.04.2022 KONU: İHRACAT BEDELLERİNİN MERKEZ BANKASINA SATIŞI

SAYI: 2022 / 032 TARİH: 21.04.2022 KONU: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2022-32/66 SAYILI TEBLİĞ’E İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

SAYI: 2022 / 033 TARİH: 22.04.2022 KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 41 SERİ NO.LU GENEL TEBLİĞİ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

SAYI: 2022 / 034 TARİH: 25.04.2022 KONU: İHRACAT GENELGESİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SAYI: 2022 / 035 TARİH: 09.05.2022 KONU: VERGİ LEVHASI OLUŞTURMA SÜRE HATIRLATMASI

SAYI: 2022 / 036 TARİH: 16.05.2022 KONU: 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU YENİDEN DEĞERLEME HAKKINDA TEBLİĞ

SAYI: 2022 / 037 TARİH: 18.05.2022 KONU : İMALATÇI VE İHRACATÇI KURUMLARA MÜNHASIRAN BU FAALİYETLERİNDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARA YÖNELİK 1 PUANLIK KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

SAYI: 2022 / 038 TARİH: 25.05.2022 KONU: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN VE VERİ SORUMLULARI SİCİLİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA DUYURU

SAYI: 2022 / 039 TARİH: 31.05.2022 KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:42)

SAYI: 2022 / 040 TARİH: 31.05.2022 KONU: KUR KORUMALI MEVDUAT UYGULAMASINDA ŞİRKETLERE UYGULANAN VERGİ AVANTAJININ SÜRESİ UZATILDI

SAYI: 2022 / 041 TARİH: 10.06.2022 KONU: KAĞIT ORTAMINDA DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN 2021 YILI YEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ HAKKINDA AÇIKLAMA

SAYI: 2022 / 042 TARİH: 20.06.2022 KONU: YETKİLİ MÜESSESELER, BANKALAR, ÖZEL FİNANS KURUMLARI VE POSTA MERKEZLERİ İÇİN EFEKTİF/DÖVİZ ALIM SATIMINDA VERGİ KİMLİK NUMARASI TESPİT ETME SINIRI 5.000 USD’YE YÜKSELTİLMİŞTİR.

SAYI: 2022 / 043 TARİH: 27.06.2022 KONU: BDDK TARAFINDAN TL TİCARİ KREDİ KULLANIMINA İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ SİRKÜLER

SAYI: 2022 / 044 TARİH: 27.06.2022 KONU: İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDA OLAN İŞLEMLERİN İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN YAPILMASI HAKKINDA SİRKÜLER

SAYI: 2022/045 TARİH: 04.07.2022 KONU: AKARYAKIT VE LPG SEKTÖRÜNDE TEMİNAT VERME SÜRELERİ UZATILDI

SAYI: 2022/046 TARİH: 04.07.2022 KONU: LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARLARI MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) ÜZERİNDEN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINABİLECEK

SAYI: 2022 / 047 TARİH: 06.07.2022 KONU: ŞİRKETLERİN 31.12.2021 – 30.06.2022 TARİH ARALIĞINDA EDİNMİŞ OLDUKLARI DÖVİZ MEVDUATLARI KUR KORUMALI MEVDUAT KAPSAMINA ALINABİLECEKTİR

SAYI: 2022 / 048 TARİH: 08.07.2022 KONU: 5799 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI

SAYI: 2022 / 049 TARİH: 08.07.2022 KONU: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

SAYI: 2022 / 050 TARİH: 21.07.2022 KONU: AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

SAYI: 2022 / 051 TARİH: 21.07.2022 KONU: YILLIK %15 OLARAK UYGULANAN TECİL FAİZ ORANI %24 OLARAK BELİRLENDİ

SAYI: 2022 / 052 TARİH: 27.07.2022 KONU: KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARINA UYGULANAN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI 30.06.2022 TARİHLİ BİLANÇOLARINDAKİ YABANCI PARALAR İTİBARIYLA DA UYGULANMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI

SAYI: 2022 / 053 TARİH: 11.08.2022 KONU: BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU

SAYI: 2022 / 054 TARİH: 23.08.2022 KONU: İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR (CUMHURBAŞKANI 5973 SAYILI KARAR)

SAYI: 2022 / 055 TARİH: 26.08.2022 KONU: ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAYI: 2022 / 056 TARİH: 29.08.2022 KONU: E-İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR (CUMHURBAŞKANI 5986 SAYILI KARAR)

SAYI: 2022 / 057 TARİH: 01.9.2022 KONU: EMLAK VERGİSİ KANUNU 81 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞİ

SAYI: 2022 / 058 TARİH: 23.09.2022 KONU: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ’NDE (İHRACAT: 2006/12) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/6)

SAYI: 2022 / 059 TARİH: 27.09.2022 KONU: BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ’DE (SAYI: 2020/4) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2022/26)

SAYI: 2022 / 060 TARİH: 03.10.2022 KONU: 2022 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK OLAN YENİDEN DEĞERLEME ORANI.

SAYI: 2022 / 061 TARİH: 24.10.2022 KONU: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU’NUN 21.10.2022 TARİHLİ 10389 SAYILI KARARI

SAYI: 2022 / 062 TARİH: 25.10.2022 KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO : 43) YAYINLANMIŞTIR.

SAYI: 2022 / 063 TARİH: 28.10.2022 KONU: 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NUN GEÇİCİ 14 MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN İSTİSNA HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

SAYI: 2022 / 064 TARİH: 01.11.2022 KONU: BİRDEN FAZLA İŞVERENİN YANINDA ÇALIŞANLARA DAİR DÜZENLEME

SAYI: 2022 / 065 TARİH: 15.11.2022 KONU: SGK VE GİB E-TEBLİGAT SİSTEMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMA

SAYI: 2022 / 066 TARİH: 18.11.2022 KONU: 7420 SAYILI YASA İLE YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN GENİŞ ÖZET

SAYI: 2022 / 067 TARİH: 25.11.2022 KONU: ÇALIŞANLARA VERİLEN KANUNİ YEMEK BEDELLERİ SGK PRİM HESABINDA İSTİSNA KAPSAMINA ALINMIŞTIR. 

SAYI: 2022 / 068 TARİH: 25.11.2022 KONU: 2022 YILI İÇİN UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI YAYINLANDI.

SAYI: 2022 / 069 TARİH: 25.11.2022 KONU: BAZI BİNEK ARAÇLARIN ÖTV’ YE ESAS MATRAHLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

SAYI: 2022 / 070 TARİH: 02.12.2022 KONU: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

SAYI: 2022 / 071 TARİH: 02.12.2022 KONU: ŞİRKETLERİN BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMASINI GEREKTİREN ŞART VE TUTARLAR DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

SAYI: 2022 / 072 TARİH: 06.12.2022 KONU: BA-BS FORMLARININ VERİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

SAYI: 2022 / 073 TARİH: 12.12.2022 KONU: 2023 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLERİN TASDİKLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

SAYI: 2022 / 074 TARİH: 12.12.2022 KONU: 73 SAYILI SİRKÜLERİMİZ HAKKINDA ÖNEMLİ DÜZELTME

SAYI: 2022 / 075 TARİH: 16.12.2022 KONU: KONAKLAMA VERGİSİ UYGULAMALARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR.

SAYI: 2022 / 076 TARİH: 22.12.2022 KONU : KDV KANUNU GEÇİCİ 39. MADDE KAPSAMINDAKİ MAKİNA VE TEÇHİZAT ALIMLARINDA UYGULANAN KDV İSTİSNA SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

SAYI: 2022 / 077 TARİH: 22.12.2022 KONU: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARLARI RESMİ GAZETE DE YAYINLANMIŞTIR.

SAYI: 2022 / 078 TARİH: 22.12.2022 KONU: KUR KORUMALI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA İLİŞKİN UGULAMA SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

SAYI: 2022 / 079 TARİH: 22.12.2022 KONU: KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

SAYI: 2022 / 080 TARİH: 26.12.2022 KONU: CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN 2023 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI

SAYI: 2022 / 081 TARİH: 26.12.2022 KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARINA UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI %61,5 OLARAK BELİRLENDİ

SAYI: 2022 / 082 TARİH: 30.12.2022 KONU: SİGORTA PRİM TEŞVİK SÜRESİ UZATILDI

SAYI: 2022 / 083 TARİH: 30.12.2022 KONU: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI STOPAJ ORANLARININ UYGULAMA SÜRELERİ UZATILDI

SAYI: 2022 / 084 TARİH: 30.12.2022 KONU: 2023 YILINDA UYGULANACAK GERİ KAZANIM KATILIM PAY TUTARLARI RESMİ GAZETE DE YAYINLANDI

TARİH: 14.01.2021 OCAK-ŞUBAT-MART/2020 DÖNEMLERİNE İLİŞKİN E-DEFTER VE BERAT DOSYALARI İKİNCİL 7 KOPYALARININ BAŞKANLIK SİSTEMLERİNE YÜKLENME SÜRESİ UZATILDI

TARİH: 14.01.2021 NAKİT SERMAYE ARTIRIMI ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZ İNDİRİMİNDE DİKKATE ALINACAK ORAN

TARİH: 14.01.2021 KONU: 6102 SAYILI TTK’NIN DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ, PAY SENEDİ BASTIRILMASI, HAMİLİNE YAZILI 7 PAY SENETLERİNİN DEVRİ HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TARİH: 19.01.2021 KONU: DEĞERLİ KONUT VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

TARİH: 19.01.2021 KONU: DEFTER BERATLARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA YÜKLENEBİLMESİNE 7 İLİŞKİN DUYURU

TARİH: 21.01.2021 KONU: YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ

TARİH: 28.01.2021 KONU: 2021 ŞUBAT AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

TARİH: 29.01.2021 KONU: FORM BA VE FORM BS UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

TARİH: 29.01.2021 KONU: COVID-19 SALGININA İLİŞKİN OLARAK FAALİYETLERİ TAMAMEN DURDURULAN İŞYERLERİNİN 7 VERGİ ÖDEVLERİNİN ERTELENMESİ

TARİH: 01.02.2021 KONU: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

TARİH: 01.02.2021 KONU: RİSKLİ YAPI İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ.

TARİH: 05.02.2021 KONU: BAZI ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE ÖTV ORANI ARTIRILDI.

TARİH: 05.02.2021 KONU: FİNANSMAN GİDER KISITLAMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI.

TARİH: 17.02.2021 KONU: 34 SERi NO.LU KATMA DEĞER VERGiSi GENEL UYGULAMA TEBLiĞiNDE DEĞiŞiKLiK YAPILMASINA DAiR TEBLiĞ 7 YAYIMLANDI.

TARİH: 17.02.2021 KONU: YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNE İLİŞKİN VERGİ TEVKİFATI ORANI %5 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

TARİH: 19.02.2021 KONU: DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

TARİH: 19.02.2021 KONU: KDV TEVKİFATI UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

TARİH: 22.02.2021 KONU: KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ UZATILDI.

TARİH: 02.03.2021 KONU: İLAVE 6 PUANLIK SİGORTA PİRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ 31.12.2021 TARİHİ SONUNA KADAR UZATILDI.

TARİH: 02.03.2021 KONU:ŞİRKET KURULUŞLARINDAN İMZA YETKİLİLERİNİN İMZALARININ ELEKTRONİK VERİLERDEN  TEMİNEDİLMESİNE DAİR TEBLİĞ DÜZENLEMELERİ

TARİH: 05.01.2021 KONU: 2021 MART AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

TARİH: 10.03.2021 KONU: FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI SÜRESİ 2 AY DAHA UZATILDI

TARİH: 11.03.2021 KONU: YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMESİ HAKKINDA HATIRLATMA

TARİH: 17.03.2021 KONU: MÜCBİR SEBEP HALİ KALKAN MÜKELLEFLER İÇİN BEYAN VE ÖDEMELER HAKKINDA HATIRLATMA

TARİH: 05.04.2021 KONU: 2021 NİSAN AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

TARİH: 12.04.2021 KONU: 29 NOLU SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUN İPTALİ VE YENİ SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

TARİH: 15.04.2021KONU: HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

TARİH: 15.04.2021 KONU: YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİN 30 NİSAN 2021 TARİHİNE KADAR GÖNDERİLMESİ HAKKINDA DUYURU

TARİH: 03.05.2021 KONU: Kısmi Tevkifattan Doğan KDV İadesi Taleplerine Yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı
Yayımlanmıştır.

TARİH: 04.05.2021  KONU: 2021 I. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

TARİH: 06.05.2021 KONU: KONAKLAMA TESİSLERİNDE KDV İNDİRİMİ UYGULAMA SÜRESİ 30/06/2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI.

TARİH: 06.05.2021 KONU: 2021 MAYIS AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

TARİH: 06.05.2021 KONU: 7318 SAYILI VERGİ USÜL KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI.

TARİH: 06.05.2021 KONU: FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI SÜRESİ UZATILDI.

SAYI: 2021/35  TARİH: 03.06.2021 KONU: GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA UYGULANAN İNDİRİMLİ STOPAJ ORANININ SÜRESİ 31/07/2021 TARİHİNE UZATILDI

SAYI: 2021/36 TARİH: 03.06.2021 KONU: FİNANSMAN GİDER KISITLAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

SAYI: 2021/37  TARİH: 03.06.2021  KONU: DÜŞÜRÜLEN KDV ORANLARININ UYGULAMA SÜRESİ 31/07/2021 TARİHİNE UZATILDI

SAYI: 2021/38 TARİH: 04.06.2021 KONU: 2021 YILI HAZİRAN AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

SAYI: 2020/39 TARİH: 16.06.2021 KONU: 36 SERİ NO’LU KDV TEBLİĞ YAYIMLANDI

SAYI: 2021/40 TARİH: 22.06.2021 KONU: 7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA KESİNLEŞMİŞ VE KESİNLEŞMEMİŞ BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SAYI: 2021/41 TARİH: 22.06.2021 KONU:VERGİ ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7326 SAYILI KANUN’UN “MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI”YLA İLGİLİ DÜZENLEMELERİ

SAYI: 2021/42 TARİH: 22.06.2021 KONU: 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

SAYI: 2021/43 TARİH: 22.06.2021 KONU: 7326 SAYILI KANUN’UN TAŞINMAZ VE AMORTİSMANA TABİ VARLIKLARIN YENİDEN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

SAYI: 2021/44 TARİH: 22.06.2021 KONU: 7326 SAYILI KANUNLA KARŞILIKSIZ ÇEK, PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLAR BORÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.

SAYI: 2021/45 TARİH: 06.07.2021 KONU: 2021 YILI TEMMUZ AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

SAYI: 2021/46  TARİH: 06.07.2021 KONU: VARLIK BARIŞI UYGULAMA SÜRESİ 6 AY UZATILDI

SAYI: 2021/47 TARİH: 12.07.2021 KONU: KDV, DV VE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN SÜRELERİ İLE “FORM BA-BS” BİLDİRİMLERİNİN VE E-DEFTERLERİN/E-BERATLARIN OLUŞTURULMA, İMZALANMA VE YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI.

SAYI: 2021/48  TARİH: 14.07.2021  KONU: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SAYI: 2021/48  EK1

SAYI: 2021/48 EK2

SAYI: 2021/49 TARİH: 29.07.2021 KONU: 2021 YILI AĞUSTOS AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

SAYI: 2021/50 TARİH: 29.07.2021 KONU: KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İLE BAZI KİŞİ VE KURUMLARA GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİ BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

SAYI: 51 TARİH:04.08.2021KONU: GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA UYGULANAN İNDİRİMLİ STOPAJ ORANININ SÜRESİ 30/09/2021 TARİHİNE UZATILDI

SAYI: 52  TARİH: 04.08.2021 KONU: DÜŞÜRÜLEN KDV ORANLARININ UYGULAMA SÜRESİ 30/09/2021 TARİHİNE UZATILDI

SAYI: 2021/53  TARİH: 25.08.2021 KONU: FORM BA VE FORM BS UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TEBLİĞ YAYIMLANDI

SAYI: 2021/54 TARİH: 25.08.2021 KONU: GERÇEK FAYDALANICIYA AİT BİLDİRİM FORMU

SAYI: 2021/55 TARİH: 11.10.2021 KONU: EKİM AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

SAYI: 2021/56 TARİH: 11.10.2021 KONU: KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADESİNE İLİŞKİN 252 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

SAYI: 2021/57 TARİH: 11.10.2021 KONU: SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

SAYI: 2021/58 TARİH: 11.10.2021 KONU: İKİ YILDAN FAZLA SÜREYLE ELDE TUTULAN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU VE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN UYGULANACAK STOPAJ ORANI

SAYI: 2021/59 TARİH: 11.10.2021 KONU: SGK TEBLİGATLARI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR.

SAYI: 2021/60 TARİH: 11.10.2021 KONU: İNDİRİLEN BAZI STOPAJ VE KDV ORANLARININ UYGULAMA SÜRESİ

SAYI: 2021/61 TARİH: 11.10.2021 KONU: BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU UYGULAMA DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞİŞİKLİĞİ

SAYI: 2021/62 TARİH: 12.10.2021 KONU: AKARYAKIT VE LPG TESLİMİNDE FATURA DÜZENLEME SÜRESİ VE AKARYAKIT, LPG, TÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE TEMİNAT UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

SAYI: 2021/63 TARİH: 12.10.2021 KONU: GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNE EKLENMİŞTİR.

SAYI: 2021/64 TARİH: 26.10.2021 KONU: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’NDE (SIRA NO: 486) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 532) YAYIMLANDI.

SAYI: 2021/65 TARİH: 26.10.2021 KONU:TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN BÖLGE VE MERKEZ DIŞINDA GEÇİRDİKLERİ SÜRELERİN GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİK ORANI YÜKSELTİLDİ.

SAYI: 2021/66 TARİH: 26.10.2021  KONU: İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

SAYI: 2021/67 TARİH: 05.11.2021 KONU: 7338 SAYILI KANUN İLE BİRLİKTE YAPILAN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

SAYI: 2021/68 TARİH: 05.11.2021 KONU: 7338 SAYILI KANUNLA GELİR İDARESİ’NE TANINAN YETKİLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

SAYI: 2021/69 TARİH: 05.11.2021 KONU: 7338 SAYILI KANUNLA YAPILAN VERGİ USUL KANUNU’NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

SAYI: 2021/70 TARİH: 05.11.2021 KONU: 7338 SAYILI KANUNLA YAPILAN DİĞER DÜZENLEMELER

SAYI: 2021/71 TARİH: 09.11.2021 KONU: DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB) 2 AY UZATILABİLECEK

SAYI: 2021/72  TARİH: 06.12.2021 KONU: ARALIK AYINA İLİŞKİN VERGİ TAKVİMİ

SAYI: 2021/73  TARİH: 06.12.2021 KONU: 2021 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANINA İLİŞKİN 533 SIRA NO’LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI

SAYI: 2021/74 TARİH: 27.12.2021 KONU: KAR DAĞITIMLARINDA STOPAJ ORANI %15’TEN %10’A DÜŞÜRÜLDÜ

SAYI: 2021/75 TARİH: 27.12.2021 KONU: ENGELLİLERE ÖTV’DEN İSTİSNA ARAÇ SATIŞINDAKİ PARASAL SINIR YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

SAYI: 2021/76 TARİH: 27.12.2021 KONU: 2022 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ

SAYI: 2021/77 TARİH: 27.12.2021KONU: ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK TARİFE İLE DİĞER ÇEŞİTLİ HAD VE TUTARLAR 2022  YILINDA UYGULANMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENDİ.

SAYI: 2021/78 TARİH: 27.12.2021 KONU: YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KARAR YAYIMLANDI.

SAYI: 2021/79 TARİH: 27.12.2021 KONU: 2022 YILINDA CEP TELEFONU ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK MAKTU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI.

SAYI: 2021/80 TARİH: 27.12.2021 KONU: 2022 YILINDA UYGULANACAK HARÇ TUTARLARI YAYIMLANDI.

SAYI: 2021/81 TARİH: 27.12.2021 KONU: YILINDA UYGULANACAK KDV İADE ALT SINIRI BELİRLENDİ.

SAYI: 2021/82 TARİH: 27.12.2021 KONU: 2022 YILI USULSÜZLÜK CEZALARI, FATURA KULLANMA SINIRI, ŞÜPHELİ ALACAK TUTARI VE ÇEŞİTLİ HAD VE MİKTARLAR BELİRLENDİ

SAYI: 2021/83 TARİH: 27.12.2021 KONU: 2022 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ BELİRLENDİ

SAYI: 2021/84 TARİH: 27.12.2021 KONU: DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI İLE KİRA SERTİFİKALARINA UYGULANACAK STOPAJ ORANI GEÇİCİ BİR SÜRE İÇİN %0’A İNDİRİLDİ

SAYI: 2021/85 TARİH: 27.12.2021 KONU: 2022 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI.

SAYI: 2021/86 TARİH: 27.12.2021 KONU: 2022 YILI DEĞERLI KONUT VERGISI MATRAHINA İLİŞKİN TEBLİĞ.

SAYI: 2021/87 TARİH: 27.12.2021 KONU: 2022 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE İSTİSNA TUTARLARI VE MATRAH DİLİMLERİ.

SAYI: 2021/88 TARİH: 27.12.2021 KONU: 2022 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

 

 

 

2020 Sirküler listesi için tıklayın.

2019 Sirküler listesi için tıklayın.

2018 Sirküler listesi için tıklayın.

2017 Sirküler listesi için tıklayın.

2016 Sirküler listesi için tıklayın.

2015 Sirküler listesi için tıklayın.

2014 Sirküler listesi için tıklayın.

2013 Sirküler listesi için tıklayın.

2012 Sirküler listesi için tıklayın.