Yeniden Yapılandırma Denetim ve Danışmanlığı

YENİDEN YAPILANDIRMA DENETİM VE DANIŞMANLIĞI

Yeniden Yapılandırma Amaçlı Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

İstanbul Denetim’in Yeniden Yapılandırma bölümü, şirketlerin değerini etkileyebilecek nitelikte olan, çok zor ve karışık sorunların giderilmesinde müşterilerine destek olmaktadır. Şirket ortakarı yönetim ve şirkete kaynak sağlayan banka vb kuruluşlar ile birlikte çalışarak; şirketin verimliliğini nakit dengesini ve bilançosunun değerini artıracak yeniden yapılandırma hizmetlerini sunmaktayız.

Yeterli performans gösteremeyen şirketlerin, stratejik, faaliyetsel ve finansal açıdan ilerleme kaydetmesi destek sağlamaktayız.

Yeniden yapılandırma amaçlı denetim ve danışmanlık hizmetlerimiz aşağıda kısaca belirtilmektedir:

Şirket Karlılığının arttırmaya yönelik planlanma yapılması ve bu planların uygulanması

Ortakların gereksinimlerini ve farklı beklentilerini tespit edilerek bunal ilişkin planlama yapılması

Stratejik planın uygulanabilmesine imkan tanıyacak nitelikte faaliyet planları geliştirilmesi