Kurumlar Vergisi Denetim ve Tasdik

KURUMLAR VERGİSİ DENETİM VE TASDİK

Kurumlar Vergisi Denetim ve Tasdik Hizmetleri

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

1.Kurumlar Vergisi Tasdik Hizmetleri:

Kurumlar Vergisi tasdik hizmetlerimiz alanında uzman deneyimli ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. KV tasdik hizmetlerimiz aşağıda başlıklar halinde yer almaktadır.

Kanuni defter ve belgelerin, mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi

Kurumlar vergisi matrahının vergi mevzuata uygunluğunun tespiti

Periyodik denetim sırasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, varsa eksikliklerin giderilmesi

Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü

Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin vergi mevzuatına uygunluğunun kontrolü yapılarak tasdik edilmesi

Kurumlar Vergisi Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi

2. Diger Tasdik Hizmetleri

Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Tasdiği

Yatırım İndirimi İstisnası Tasdiği

KDV İade ve Mahsup İşlemleri Tasdiği

Kurumlar Vergisi İstisnaları Tasdiği

Sermayenin Ödendiğinin Tespiti

Sermayeye Eklenebilir İç Kaynakların Tespiti

Özel Amaçlı Tesbit ve Tasdik İşlemleri