Dolaylı Vergiler Denetim ve Danışmanlığı

DOLAYLI VERGİLER DENETİM VE DANIŞMANLIĞI

Dolayı vergilendirme hizmetleri ekibimiz müşterilerimize dolaylı vergilendirme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmekte yardımcı olmaktadır.
Özellikli olarak, vergi bölümümüzdeki KDV iadesi grubumuz, firmalara KDV iade alacakları konusunda destek olmakta ve güvenilir ve verimli hizmet sunma anlayışı ile çalışmaktadırlar.
Dolaylı vergi hizmetlerimiz aşağıdakileri kapsamaktadır;
KDV İadesi Tasdiki;
Özel Tüketim Vergisi tasdik hizmetleri.