Birleşme – Devir – Tasfiye Danışmanlığı

BİRLEŞME - DEVİR -TASFİYE DANIŞMANLIĞI

Operasyon stratejisinin temini, operasyon işlemlerinin tespiti, anlaşma toplantılarının yürütülmesi, yasal mevzuat uyumluluğunun temini ve operasyonun yapılandırılması çerçevesinde hizmet sunan uzmanlarımız; müşterilerimizin devir, kısmi bölünme ve tasfiye konularında sağlayacakları faydayı artırıcı ve uğrayabilecekleri kaybı azaltıcı etkin çözümler geliştirmektedirler.