Bağımsız Denetim Hizmetleri

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ

İstanbul Denetim ve YMM A.Ş. hemen her sektörlerde büyük bir tecrübeye sahip uzman ekipleriyle müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun çözümler üretecek çok yönlü hizmetler vermektedir.
İstanbul Denetim olarak müşterilerimize yaklaşımımız, müşteri beklentilerine yüksek standartlarda, doğru ve zamanında çözümler sunulması ilkesine dayanmaktadır. Müşterilerimize verdiğimiz hizmet sadece bir denetim hizmeti değil; onunla birlikte işletmenin büyümesi ve gelişmesinde yardımcı olan, işletme dışından objektif bir bakış ve çözüm sunmaktır.
Verilen Bağımsız Denetim hizmetlerinden bazıları şunlardır;
  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları`na (UFRS) ve uluslararası denetim standartlarına uygun bağımsız denetim hizmetleri,
  • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan tebliğ ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun bağımsız denetim hizmetleri,
  • Hisse senetlerini halka arz edecek şirketlere her türlü destek hizmeti,
  • Enerji Piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin bağımsız denetimleri,
  • ABD’de kabul görmüş muhasebe ve raporlama standartlarına (US GAAP) uygun bağımsız denetim hizmetleri,
Denetim Bölümü olarak aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz;
  • UFRS`ye göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi
  • US GAAP`a göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi
  • İştiraklerin, ana şirketin ulusal gereksinimlerine göre hazırlanmış finansal tablolarının denetimi
  • SPK standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi (IMKB`de Halka Açık Şirketler)
  • Finansal Kurumların BDDK standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarının denetimi