SERMAYENİN KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA DURUMLARINDA UYULACAK USUL VE 6 ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SERMAYENİN KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA DURUMLARINDA UYULACAK USUL VE 6 ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI